Αλλαγές για τη Σχολή Δικαστικών

0

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για την αναβάθμιση της ποιότητας της Δικαιοσύνης περιλαμβάνει νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που κατατέθηκε στη Βουλή…