Αλλαγές στη Δικαιοσύνη

0

Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένονται στην κορυφή της Δικαιοσύνης, καθώς σε λίγες μέρες αποχωρούν ηγετικά στελέχη της
και τα κενά θα κληθεί να καλύψει το Υπουργικό Συμβούλιο σύντομα, αφού προηγηθεί γνωμοδοτική κρίση της Διάσκεψης Προέδρων
της Βουλής.

Υστερα από ιδιαίτερα σημαντική θητεία στις 30 Ιουνίου συνταξιοδοτούνται (λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας) ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μιχ. Θεοχαρίδης και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) Ιω. Καραβοκύρης, ενώ λίγες μέρες αργότερα (