Αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 16/2/2006 Διάταξη, με την οποία θα καταργείται η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο διπλάσιο ή τριπλάσιο (σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου αντιστοίχως) από τους ιπταμένους εν ενεργεία στρατιωτικούς …..