Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

0

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και αναδιοργάνωση στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή…