Αλλάζουν όλα στο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων – Όλο το προσχέδιο

0

25 Οκτωβρίου 2006 Τα πάνω κάτω στο πτωχευτικό δίκαιο φέρνει το προσχέδιο που επεξεργάστηκε το υπουργείο Ανάπτυξης για την αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς ανατρέπει εκ βάθρων τις σημερινές διαδικασίες και τις παρωχημένες αντιλήψεις περί πτώχευσης. Με το προσχέδιο εισάγεται μεταξύ άλλων για πρώτη φορά, πέρα από την παραδοσιακή πτώχευση, και η επιδίωξη της διατήρησης της πτωχεύουσας επιχείρησης στη ζωή, ενώ διευκολύνονται παράλληλα οι «μικρο-πτωχεύσεις». Έπίσης παύει να αποτελεί ποινικό αδίκημα η απλή χρεοκοπία, καταργείται η προσωποκράτηση και επανέρχεται το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε όσους πτωχεύουν. Ακόμη εισάγονται διαδικασίες αναδιοργάνωσης των υπό πτώχευση εταιρειών με στόχο τη διάσωσή της, εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες ρευστοποίησης της περιουσίας των οφειλετών. Οι πτωχεύσεις θα επιβλέπονται πλέον ειδική «επιτροπή πιστωτών» …..