Αμοιβές τριών ταχυτήτων στη διευρυμένη ΕΕ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/6/2007 Bρυξέλλες, Γιώργος Δαράτος Τρίτη από το τέλος στον πίνακα των 9 «παλαιών» κοινοτικών χωρών βρίσκεται η Ελλάδα ως προς το ύψος του νόμιμου κατώτερου επίσημου μισθού που λαμβάνουν οι εργαζόμενοί της. Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της Eurostat, στις εννέα παλιές κοινοτικές χώρες που έχουν θεσπίσει κατώτατο νόμιμο μισθό, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη από το τέλος θέση ως προς το ύψος του. Την ακολουθούν μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία …..