Αναδρομικά με υψηλότερο τόκο για τους συνταξιούχους δικαστικούς

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Με τόκο 10% και όχι 6% που ισχύει για τους άλλους πολίτες αυτής της χώρας, θα πάρουν αναδρομικές αυξήσεις μιας πενταετίας στις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι δικαστικοί. Την απόφαση αυτή έλαβε – δεύτερη φορά – το Μισθοδικείο κάνοντας δεκτές τις προσφυγές του τέως εισαγγελέα Εφετών Χρ. Τζανακάκη και του τέως εφέτη Ελ. Μιτζάλη, οι οποίοι ζητούσαν να συνυπολογίζεται στις συντάξεις τους το διάστημα 1997-2002 και η πάγια αποζημίωση των 880,4 ευρώ που λαμβάνουν οι εν ενεργεία συνάδελφοί τους, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών. Ωστόσο, επειδή ακολουθούν και πολλές άλλες παρόμοιες προσφυγές, θεωρείται βέβαιο πως οι εν λόγω αποφάσεις θα εφαρμοστούν και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, γεγονός που θα επιφέρει τεράστια οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της χώρας. Έτσι, για τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνταξιούχοι δικαστές θα πάρουν συνολικά από 45.556 ευρώ συν τους τόκους, ενώ από το 2003 και μετά η αποζημίωση συνυπολογίζεται στις συντάξεις …..