Ανάκληση άδειας

0

Την ανάκληση της άδειας των ασφαλιστικών εταιρειών «Αμυνα ΑΕΓΑ» και «Ιντέρ Ελλάς ΑΑΕ Οδικής Βοήθειας και Ζημιών» αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιβολή κυρώσεων στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, καθώς κρίθηκε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης «Mega Asset» της εταιρείας δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί. Για το λόγο αυτό διακόπτεται η διάθεσή του, ενώ τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν.