Αναμένεται απόφαση για τις οφειλές Βοσκόπουλου

0

Με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας που να δικαιολογεί την αναβολή της δίκης, το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στη συζήτηση των φορολογικών υποθέσεων του Τόλη Βοσκόπουλου και αναμένεται έκδοση της απόφασης σε εύλογο διάστημα…