Αναπολεσματικά τα προγράμματα Marco Polo δηλώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

0

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) αναφέρει τα προγράμματα Marco Polo, τα οποία αποσκοπούν στη εύρεση νέων τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων, πλην της οδικής, είναι αναποτελεσματικά και πρέπει να διακοπούν υπό την σημερινή μορφή τους.