Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί

0

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, και δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναστέλλονται από 1.1.2011 έως 30.6.2011 οι πλειστηριασμοί…