Αναστολή προαγωγών στο ΙΚΑ από το ΣτΕ

0

Το Γ΄ ΤMHMA του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1154/2006 απόφασή του ανέστειλε την από 14/7/2006 απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ, που ενέκρινε τις προαγωγές των νέων γενικών διευθυντών στο ίδρυμα …..