Αναιρεί πλήρως τους ισχυρισμούς της Ακρόπολις η Ε.Κ.

0

11 Μαίου 2007 Σκληρή απάντηση δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ, χαρακτηρίζοντας ψευδή και ανυπόστατο τον ισχυρισμό της ότι η ΗΔΑΤ δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς την περίοδο εκείνη, παρουσίαζε μικρή εμπορευσιμότητα, μεγάλες διακυμάνσεις τιμών και δεν απεικόνιζε την πραγματική εικόνα της αγοράς Ομολόγων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνοντας ότι έχει υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την «Ακρόπολις» στη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση της διάπραξης αξιόποινων πράξεων και την απόδοση τυχόν ευθυνών…..