"Ανοίγει" για επιχειρήσεις η "μαύρη λίστα" του Τειρεσία

0

Να «τσεκάρουν» τη μαύρη λίστα του Τειρεσία και παράλληλα την αξιοπιστία μιας επαγγελματικής συναλλαγής θα μπορούν στο εξής επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Με τη νέα υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), η Τειρεσίας Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων της – αγοράζοντας πακέτα αναζητήσεων – με σκοπό να ελέγξουν τη φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους.