Ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα

0

H πλήρης απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος με τη μη υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων στις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, αλλά και η προώθηση της επιτάχυνσης των δικών που αφορούν εργατικές διαφορές και ασφαλιστικά μέτρα επιβάλλονται κυρίως από τη σύμβαση, που πρόσφατα έγινε νόμος της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Δικαιοσύνη. Υπαγορεύεται επίσης η εκ βάθρων αλλαγή της ελληνικής πολιτικής δικονομίας.
Στη δισέλιδη αναφορά της σύμβασης στον χώρο της Δικαιοσύνης επιβάλλεται στην κυβέρν