Ανησυχούν για άδειες-επιδόματα – Aπαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις εργαζομένων – ασφαλισμένων

0

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα (άδειες, υπερωρίες, υπερεργασία, ασθένεια, επιδόματα ανεργίας κ.ά.) τόσο στις υπηρεσίες του υπουργείου Απασχόλησης όσο και στα εργατικά συνδικάτα καταγράφουν «TA NEA» με τη βοήθεια του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων – Ανέργων της ΓΣΕΕ (www.kepea.gr). Χιλιάδες εργαζόμενοι ζητούν πληροφορίες κυρίως από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ (Βούλγαρη 1 και Πειραιώς 24, Αθήνα, τηλ. 210-5288.000) σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις παροχές ανησυχώντας λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί …..