Αντιδράσεις από τους δικηγόρους

0

«E» 1/4 Εντονα αντιδρούν οι δικηγόροι στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης, καθώς καθιστά πολύ δυσκολότερη την πρόσβαση στα διοικητικά δικαστήρια των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα φαλκιδεύει τα δικαιώματα των διαδίκων …..