Αντιδράσεις για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου

0

«E» 8/5 Αντιδρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στον τρόπο με τον οποίο προχωρεί η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου με επίσημο διαχωρισμό της κτηματογράφησης σε δύο φάσεις, με πρώτη τη δημιουργία «Βάσης ενεργών τίτλων», χωρίς να καθορίζεται πώς θα γίνει η σύζευξη των δύο συμβάσεων ανά φάση….