Αντιδράσεις για τις ώρες λειτουργίας των δικαστηρίων

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25/1/2007 Aντιπαράθεση προκαλεί στους κόλπους της δικαιοσύνης η εκδίκαση ορισμένου αριθμού υποθέσεων στο Πρωτοδικείο της Aθήνας, καθώς η ηγεσία της δικαιοσύνης ζητεί την εντατικοποίηση της απόδοσης των δικαστών, με αύξηση των εκδικαζομένων υποθέσεων και παράταση του ωραρίου …..