Αντιδρούν οι φερόμενοι ως συμμετέχοντες στο καρτέλ

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΜΕ ΣΩΡΕΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ επί θεμάτων διαδικασίας, αλλά και ουσίας, αντιδρούν έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι 17 εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το καρτέλ στο γάλα, ενώ μια εξ αυτών έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας θέτοντας θέμα αναστολής εφαρμογής του νέου Κανονισμού της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και ακύρωσής του …..