Αντικρουόμενα πορίσματα

0

Δύο πορίσματα επιθεωρητών του υπουργείου Απασχόλησης, που αφορούν τη διαχείριση περιουσίας του Ταμείου Πρόνοιας Εφημεριακού Κλήρου (ΤΠΟΕΚΕ) και καταλήγουν σε εκ διαμέτρου αντίθετα συμπεράσματα, οδηγούν στην όξυνση και στη Δικαιοσύνη τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο νομικός σύμβουλος του ΤΠΟΕΚΕ Ευάγγελος Μπίκας και ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος Ευστάθιος Κολλάς είναι τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο πορισμάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο δεύτερο πόρισμα οι επιθεωρητές του υπουργείου Απασχόλησης Γιώργος Στράγκας και Σπύρος Κορδούλης, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και ο δικηγόρος του Ταμείου Ευάγγελος Μπίκας δεν φέρουν καμία ευθύνη για μια σειρά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαχείριση της περιουσίας και κατεγράφησαν στο πρώτο πόρισμα που είχε συντάξει ο επιθεωρητής του υπουργείου Απασχόλησης Αντώνης Οικονομάκης. Σύμφωνα με τους κ. Στράγκα και Κορδούλη, υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του ΙΣΚΕ, πατήρ Ευστάθιος Κολλάς …..