Αντιπαράθεση στη Βουλή για την αλληλοασφάλιση ναυτικών

0

Φωτης Καλλιαγκοπουλος Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επενδύει πολύ στη δημιουργία συνεταιρισμών θαλάσσιας αλληλοασφάλισης στο πρότυπο των σύγχρονων Protection & Indemnity Clubs του Σίτι του Λονδίνου…..