Αντισυνταγματική διαφορά στους τόκους υπερημερίας

0

Αντισυνταγματικός είναι ο τόκος υπερημερίας που προβλέπεται για τις οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στα κατασκευαστικά έργα. Αυτό έκρινε για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας…