Αντισυνταγματική η μεταφορά του συντελεστή δόμησης

0

Νέα υποχώρηση παρουσίασε η ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2006, σύμφωνα με την τελευταία Εκθεση του IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 168η θέση, όταν το 2005 ήταν στην 163η θέση παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος 2005 – Απρίλιος 2006, πραγματοποιήθηκαν 213 μεταρρυθμίσεις σε 112 χώρες …..