Αντισυνταγματικό το «παράθυρο» για μετατάξεις

0

Αντισυνταγματικό κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας Προεδρικό Διάταγμα σε σχέση με τον τρόπο πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών και της πιθανής μετάταξής τους σε άλλη υπηρεσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο είδε πίσω από τις διατάξεις που άνοιγαν παράθυρο μετάταξης συγκεκριμένων υπαλλήλων, απόπειρα της διοίκησης να παρακάμψει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση. Το Διάταγμα που, εκτός της πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την περίοδο 1η Μαΐου – 31 Οκωβρίου, ρύθμιζε επίσης και θέματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έδινε τη δυνατότητα στους γονείς ανάπηρων παιδιών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% να ζητήσουν να ενταχθούν σε άλλη ειδικότητα από εκείνη για την οποία προσλήφθηκαν αρχικά. Πάντοτε όμως με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση …..