Αντίθετος προς την κοινοτική νομοθεσία ο νόμος που απαλλάσσει φόρους – εισφορές

0

«E» 8/6 Είναι αντίθετος προς την κοινοτική νομοθεσία ο ελληνικός νόμος που απαλλάσσει από τον φόρο – εισφορά σε περίπτωση μεταφοράς της καταστατικής έδρας ή της έδρας της πραγματικής διευθύνσεως μιας εταιρείας ή ενός συνεταιρισμού καθώς και της συμπλοιοκτησίας, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών …..