Απαγόρευση κατατάξεων δικαστικών υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο

0

Με δύο προσωρινές διαταγές προέδρων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απαγορεύτηκαν οι κατατάξεις δικαστικών υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο- βαθμολόγιο (Ν. 4024/2011). Όπως είναι γνωστό, οι προσωρινές διαταγές που εκδίδονται δεν έχουν κανένα νομικό σκεπτικό- αιτιολογία. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει εκδοθεί και απόφαση αναστολής από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για το ίδιο θέμα.