Απαγόρευση του short selling σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο

0

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Βέλγιο απαγόρευσαν το short selling (ανοιχτές πωλήσεις) στις μετοχές των τραπεζών και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες.