Απάλειψη καταχρηστικών όρων από δάνεια και κάρτες

0

Εντός των επόμενων ημερών το υπουργείο Ανάπτυξης θα καταθέσει υπουργική απόφαση που θα ορίζει την απάλειψη των όρων από τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που έχουν κριθεί καταχρηστικοί, έπειτα και από σχετικές αμετάκλητες αποφάσεις των δικαστηρίων …..