ΑΠΔΠΧ: Ενημέρωση πελατών για καταγραφή συνομιλιών στα ραδιοταξί

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 65/2010 απόφασή της συνέστησε στους Συνεταιρισμούς Ιδιοκτητών Ραδιοταξί τα τηλεφωνικά κέντρα τους να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι καταγράφουν τις συνομιλίες και παράλληλα να εξασφαλίζουν τεχνικά ότι οι πελάτες ακούν ολόκληρο το μήνυμα προτού ξεκινήσει η συνομιλία με το τηλεφωνικό κέντρο…