ΑΠΔΠΧ: «Πράσινο φως» για τη χορήγηση προσωπικών δεδομένων υγείας

0

Άδεια για τη χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (υγείας) σε υποψηφίους που απορρίφθηκαν από το υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών για θέσεις προϊσταμένων, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε βάρος συνυποψηφίων τους που επελέγησαν, έδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την υπ αριθμ. 75/2011 απόφαση της, έκρινε ότι είναι νόμιμη η ανακοίνωση ακόμη και στοιχείων προσωπικών δεδομένων υγείας…