Απέλαση χωρίς πρόστιμο

0

Δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση να πληρώσουν πρόστιμο, αλλά θα πρέπει να φύγουν μέσα σε 30 ημέρες από την Ελλάδα οι μετανάστες από τρίτες χώρες που θα συλληφθούν να διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, αρκεί να αποδείξουν ότι έχουν διαφύγει από τη χώρα τους για λόγους ανωτέρας βίας …..