Απερρίφθη προσφυγή της Επιτροπής για τη σημαία ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών – Καταδίκη της Ελλάδος για την επιβολή λιμενικών τελών

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με σημερινή απόφασή του καταδίκασε την Ελλάδα για την επιβολή σειράς λιμενικών τελών. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου τα εν λόγω τέλη αποτελούν σαφή παραβίαση της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών …..