Απειλή για συνταξιοδοτικά δικαιώματα 300.000 γυναικών

0

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης ΑΠΟ 5 ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ θα παραταθεί ο εργασιακός βίος για περίπου 300.000 γυναίκες που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Σώματα Ασφαλείας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών είναι καταδικαστική για τη χώρα μας…..