ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

0

Αντισυνταγματική η πρόωρη απομάκρυνση του Δαφέρμου ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πρόωρη απομάκρυνση του κ. Κ. Δαφέρμου από τη θέση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τρία χρόνια πριν από τη λήξη της θητείας του. Ο κ. Δαφέρμος διορίστηκε στη θέση αυτή με πενταετή θητεία τον Δεκέμβριο του 2002, αλλά μετά τις εκλογές του 2004 παύθηκε με τον Νόμο 3260/2004 και τον διαδέχθηκε ο κ. Λ. Ρακιντζής. Το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ωστόσο ότι ο Ν. 3260/2004 κατά το σκέλος που προβλέπει την πρόωρη λήξη της θητείας συλλογικών οργάνων διοίκησης, όπως το αξίωμα που κατείχε ο κ. Δαφέρμος, είναι αντίθετος προς τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος …..