ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ – Άτοκα δάνεια και δωρεάν κατοικίες

0

ΑΤΟΚΑ δάνεια και δωρεάν κατοικίες για ευπαθείς ομάδες δικαιούχων του ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) προβλέπονται με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης. Η απόφαση αυτή αφορά ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης κοινωνικής ανάγκης του δικαιούχου και της οικογένειάς του, με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις, όπου μπορεί να παραχωρηθεί κατοικία στους ανεγειρόμενους οικισμούς του ΟΕΚ ή αγορασμένη από αυτόν …..