Από14/4 έως και 10/5 αιτήσεις για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών

0

Προκηρύχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο διαγωνισμός για την εισαγωγή 61 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη, οι δε προφορικές στην Αθήνα…