Αποχή συμβολαιογράφων από τα καθήκοντά τους

0

Συμβολαιογράφοι: Απέχουν από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 και την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010…