Αποχωρούν λόγω ηλικίας τουλάχιστον 27 ανώτατοι δικαστικοί

0

«E» 2/6 Σημαντικές αποχωρήσεις θα σημειωθούν σε λίγες ημέρες στον χώρο της Δικαιοσύνης, καθώς τουλάχιστον 27 δικαστικοί λειτουργοί στα ανώτατα κλιμάκια συνταξιοδοτούνται λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας …..