Αποδοκιμασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ «Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» …..