Αποδυνάμωση των επιχειρηματικών δεικτών, αμετάβλητη η καταναλωτική εμπιστοσύνη

0

05 Ιουλίου 2007 Υποχώρησε τον Ιούνιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, και διαμορφώνεται στις 108,9 μονάδες (από 110,7 μονάδες τον Μάιο). Κινείται όμως, όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, πάντα σε επίπεδο ανώτερο του μακροχρόνιου μέσου όρου (2000-2006), ενώ παρά τη μείωση, εξακολουθεί να υπερτερεί των αντίστοιχων επιδόσεων της περσινής περιόδου. Η υποχώρηση του δείκτη προκύπτει ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης όλων των επιχειρηματικών δεικτών, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη διατηρείται αμετάβλητη …..