ΑΠΟΦΑΣΗ ότι όλοι όσοι καλύπτουν πάγιες-διαρκείς ανάγκες αναγνωρίζονται ως συμβασιούχοι αορίστου χρόνου

0

Ευρω – ασπίδα για τους συμβασιούχους ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Ασπίδα προστασίας για συμβασιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η νέα απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπ’ αριθμόν C-212/04) που αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη εργασιακή σχέση τη σύμβαση αορίστου χρόνου για εκείνους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου δεσμεύει κάθε δικαστήριο και Αρχή σε όλες τις χώρες-μέλη Η απόφαση C-212/04 του δικαστηρίου εκδόθηκε ύστερα από προδικαστικό ερώτημα που υποβλήθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το 2004 και δεσμεύει απολύτως κάθε δικαστήριο και Αρχή σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχαν καταφύγει Ελληνες συμβασιούχοι που απασχολήθηκαν καταχρηστικά με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε Οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες …..