Απόφαση ΣτΕ για ανάθεση δημόσιου έργου με διαγωνισμό

0

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αίτηση εταιρείας που ζητούσε την ακύρωση απόφασης του υπουργού Οικονομίας, με την οποία αρνήθηκε την υπαγωγή επένδυσης για την ανάπτυξη τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνα Καλαμάτας) στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 περί παροχής επενδυτικών κινήτρων…