Απόφαση ΣτΕ για επαγγελματική αποκατάσταση γιατρών

0

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2358/2008 απόφασή του έκρινε ομόφωνα ότι είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας) η παράγραφος 15 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 που αποβλέπει στην επαγγελματική αποκατάσταση των γιατρών του ΕΣΥ που χάνουν τη θέση τους από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιλογής (κρίσης)…