Απόφαση ΣτΕ για την αναστολή οικοδομικών αδειών

0

Η αναστολή των οικοδομικών αδειών και των οικοδομικών εργασιών μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση τροποποίησης σχεδίου πόλεως, έκρινε η πενταμελής σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάνοντας μεταστροφή στη μέχρι τώρα νομολογία (παλαιότερες αποφάσεις). Κατά το παρελθόν, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με ανάλογες αποφάσεις του έχει κρίνει το εντελώς αντίθετο.

Για τον λόγο αυτόν (αντίθεση με την νομολογία του ΣτΕ), αλλά και λόγω σπουδαιότητας του θέματος, η πενταμελής σύνθεση