Απόφαση του ΑΠ για τις καταχρηστικές απολύσεις

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26/6/2006 Δεν αρκεί για να θεωρηθεί άκυρη ως καταχρηστική η απόλυση ενός εργαζόμενου, το γεγονός ότι μπορεί να μην ήταν αληθινοί οι λόγοι για τους οποίους ο εργοδότης κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας. Eπίσης δεν αρκεί για να θεμελιωθεί η καταχρηστικότητα της απόλυσης, το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία εμφανής αιτία για την απόλυση, αφού -σύμφωνα με τον Aρειο Πάγο- «ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας», ο εργαζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι η καταγγελία έγινε για συγκεκριμένους λόγους, που ξεπερνούν τα όρια που επιβάλλουν οι αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών …..