Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την επίλυση εργασιακών διαφορών

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι για την επίλυση εργασιακών διαφορών εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόμενος εκτελεί «το ουσιώδες μέρος» των υποχρεώσεών του…