Απόφαση του ΣτΕ και συμφωνία του 1992 επικαλούνται οι νομικοί σύμβουλοι της ΟΤΟΕ

0

Εντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαράθεση νομικών επιχειρημάτων ΟΤΟΕ – τραπεζών, σχετικά με τον χαρακτήρα της κλαδικής σύμβασης στον τραπεζικό τομέα και το εάν η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών νομιμοποιείται να αποτελέσει τον εκπρόσωπο της εργοδοτικής πλευράς. Ανάλογο πρόβλημα, ως προς τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, αντιμετώπισαν ο Ιατρικός και ο Δικηγορικός Σύλλογος (με αφορμή τη σύμβαση των συμβολαιογράφων). Ο εργατολόγος κ. Ν. Καρούζος αναφέρει ότι το πρόβλημα επιλύθηκε με ειδική διάταξη νόμου, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους συλλόγους να συνάπτουν συμβάσεις με τις οικείες οργανώσεις. Τη δυνατότητα αυτή παρέχει ο νόμος, καθώς δεν υποχρεώνει …..