Αποφυλακίζονται πρόωρα και εγκληματούν ξανά

0

Τα εγκληματολογικά στατιστικά στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια για αισιόδοξες αποτιμήσεις όσων αποφυλακίζονται πρόωρα με ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Το ένα τρίτο από αυτούς, εμπλέκεται πολύ σύντομα με το έγκλημα, εμφανίζοντας στοιχεία υποτροπής, αυξάνοντας θεαματικά τους δείκτες της εγκληματικότητας, καθώς τα τελευταία δεκαπέντε, τουλάχιστον, χρόνια ανάλογες ρυθμίσεις αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα στην άσκηση πολιτικής από τους εκάστοτε υπουργούς της Δικαιοσύνης.