Απορρίπτει την προσφυγή της «Tουρκικής Eνωσης Ξάνθης»

0

«E» 31/5 Nα κλείσει υπέρ της ελληνικής πλευράς το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τη διάλυση του σωματείου «Tουρκική Eνωση Ξάνθης» πρότεινε η αρμόδια Eπιτροπή Aναφορών του Eυρωκοινοβουλίου, αποκρούοντας την αναφορά διαμαρτυρίας που υπέβαλαν 463 μουσουλμάνοι Eλληνες υπήκοοι της Δ. Θράκης και υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της έννοιας των μειονοτήτων. Σε έγγραφο που επισημαίνει την περάτωση εξέτασης της αναφοράς κατά της απόφασης της Oλομέλειας του Aρείου Πάγου, που επικύρωσε τη διάλυση του σωματείου (γιατί με τη λέξη «Tουρκική» παραβιάζεται η Συνθήκη της Λοζάνης που μιλά μόνο για μουσουλμανική μειονότητα), αναγνωρίζεται το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους (συνεπώς και της Eλλάδας) να καθορίσει τα κριτήρια για το όνομα που μπορεί να φέρει μια μειονότητα …..